TEMEL FAALİYETLER

  •  Arama Toplantısı
  • Mevcut Durum Analizi
  • Değer Zinciri Analizi
  • Boşluk Analizi
  • Preklinik/klinik araştırma çalışmalarının akreditasyonu
  • Nitelikli İnsan Kaynağı ihtiyacının tespiti