PROJE HEDEFLERİ

Genel Amaç

Kalkınmadan öncelikli alanlardan biri olarak belirlenen ve gelecekte önemi artarak devam edecek olan tıbbi cihaz endüstrisinin katma değeri yüksek ürünler üretebilmesi için zorunlu olan klinik çalışmaların yapılması üretimin her aşamasında yer alacak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve akredite merkezlerin kurulmasına yönelik fizibilite çalışmasının yapılması

Özel Amaç

  • Değer Zinciri Analizi ile tıbbi cihaz üreticisi ve geliştiricisi şirketlerin fikir ve tasarım aşamasında başlayarak, nihai ürünün pazara sunulmasına kadarki süreç incelenerek, rekabetçi üstünlüğün bu süreçte   nerede olduğunun tespit edilmesi,
  • Boşluk analizi ile bu şirketlerin rekabetçi üstünlüğü sağlayabilmesi ve yeni düzenlemeler karşısında ayakta kalabilmesi için üreticilerin finansal, kurumsal ve teknik İhtiyaçlarının belirlenmesi,
  • Başkent Üniversitesindeki mevcut klinik araştırma  altyapısının   akreditasyonunun sağlanarak üreticinin pazara erişiminin kolaylaştırılması,
  • Tıbbi cihaz endüstrisinin katma değerinin artırılması amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu ile işbirliği içinde meslek standartlarının ve yeterliliklerin oluşturulması,
  • Akredite bir sertifikasyon sistemi kurulmasıyla  Ankara’nın sağlık teknolojileri alanında  yeni yatırım gereksinimlerinin belirlenmesi