PROJE ORTAKLIK YAPISI

Başkent Üniversitesi Hakkında

Başkent Üniversitesi uluslararası bir marka olarak ileri sağlık uygulamalarının her alanında bilimsel üretime dayalı üst düzeyde öğretim yapan ve bunu çağdaş medeniyet çizgisinin üzerinde yer alma yolunda toplumsal katma değere dönüştürerek sunan bir yuva olmak vizyonu ile eğitim vermekte olan bir kurumdur. Başkent Üniversitesi, bugün 11 Fakülte, Devlet Konservatuvarı, 7 Enstitü, 7 Meslek Yüksekokulu, 1 Yüksekokul ile ülkemizin çeşitli yerlerinde bulunan Sağlık Bakanlığından sonra ülke çapında en yaygın ve yüksek hasta hizmeti sağlayan sağlık kuruluşları aracılığıyla; ülkesini akademik olarak her düzeyde rekabet edecek seviyelere taşıyan üniversitedir. Son zamanlarda sağlık konulu kazandığı projeler ile de kurumsal başarısını arttırmaktadır. İleri teknoloji odaklı sağlık alanında inovasyon merkezi (BUCHİ) kurulması en güzel örneklerinden birisidir. BÜ-BİTTO Üniversite bünyesinde yaratılan katma değerin teknoloji ve yenilik alanında toplumsal faydaya dönüştürülmesi için 28.08.2014 tarihinde çalışmalara başlamıştır. “İleri Sağlık Teknolojileri”ni öncelikle alan olarak tanımlayan BÜ-BİTTO, mevcut sahasından aldığı verileri Sanayi ve Kamu Kurumları ile eşleştirerek proje önerileri havuzu geliştirmektedir.

SEİS Hakkında

SEİS Hakkında Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası, Tıbbi Cihaz sektöründe hizmet vermekte olan şirketlerin sürdürülebilir bir ilerleme ortamında gelişmesini desteklemek ve ulusal sağlık politikalarının belirlenmesinde sektörün temsilciliğini üstlenmek amacıyla 1 Mayıs 2003 tarihinde Ankara’da kurulmuştur.  TİSK üyesi olan ve “Türkiye” adını kullanma iznini alan “SEİS”, Sendikalar Kanunu hükümlerine göre kurulmuş ve Sağlık Endüstrisi alanında yer alan firmaların işveren sıfatı ile üye olabilecekleri, ülke çapında faaliyet gösteren bir işveren sendikasıdır. Yoğun disiplinler arası bilgi gerektiren ileri teknoloji içeriğine sahip olan Tıbbi cihaz sektöründeki şirketlerin yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik uzmanlaşmış bir çalışma grubuna duyulan ihtiyaçtan doğan SEİS,  sağlık, sanayi ve teknoloji politikalarına yönelik çalışmalar yürütmekte ve sektörümüzü ilgilendiren konularda, çalıştaylara katılarak, strateji geliştirme ve eylem planı hazırlama faaliyetlerinde bulunarak sektör temsilcisi görevini kamu ile sektör arasında köprü olarak gerçekleştirmektedir.