PROJE HAKKINDA

Avrupa Patent Ofisinin EPO 2016 yılı raporunda, İlaç ve Biyoteknolojinin 9. ve 10. sırada olduğu en çok patentlenen teknoloji alanları listesinde, tıbbi teknolojiler önceki yıllarda da olduğu gibi birinci sıradadır. Tıbbi cihaz sektörünün yenilikçilik potansiyeli ve ürettiği katma değer çok yüksektir. Ayrıca, tıbbi teknolojilerin diğer tüketim ürünlerinden farklı olarak çoğunlukla kamu tarafından ve sürekli tüketilmek zorunda olması, tıbbi cihaz üretimini yerlileştirmeyi önemli kılmaktadır.

Ayrıca Ankara, tıbbi cihaz üretimi açısından önemli merkezlerden biridir. Tıbbi cihaz sektöründe ürün yelpazesinin çok geniş olması ve tekstilden plastiğe, elektronikten bilişime pek çok ürünün tıbbi cihaz olarak niteleniyor olması sektöre özgü değer zincirlerinin kolaylıkla anlaşılamamasına ve tıbbi cihaz sektöründe rekabetçi avantajın ortaya çıkarılmasına engel olmaktadır. Bu eksikliği gidermek amacıyla, “Ankara’daki Tıbbi Cihaz Endüstrisinin Değer Zincirindeki Konumuna Dair Fizibilite Çalışması” projesini Başkent Üniversitesi ile Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası olarak hayata geçirmekteyiz.