Tıbbi Cihaz Sektörü için Preklinik ve Klinik Araştırma Çalışmalarının ve Piyasaya Arz Sonrası Klinik Takip Süreçlerinin; Yeterliliği ve Mevzuata Uyumluluğu ve Yetkinliği 2. Odak Grup Çalışması yapıldı.